Colette Smirou
Om psykodrama
Tjenester
Kurs/aktiviteter
Kontakt

Colette Smirou

Det Indre Teater
Senter for Psykodrama og Skapende Samspill

Forandringsterapi for enkeltpersoner, par og grupper


 

Jeg ble utdannet psykodramatiker ved Norsk Psykodramainstitutt. Jeg har i tillegg erfaring innenfor undervisning, ledelse og administrasjon, teater og film. Jeg er også utdannet i meditasjons- og kanaliseringsteknikker, og Playback Teater. Min sammensatte kompetanse har jeg brukt som terapeut, veileder og gruppeleder i mer enn 20år. Det Indre Teater startet jeg i 1994. Jeg er opprinnelig fransk og har bodd i Norge siden 1973. Jeg er også cand.mag. i språk fra Universitetet i Oslo og tilbyr alle mine tjenester på norsk, engelsk og fransk etter behov.
Prenez contact pour une consultation en français  --  English speaking clients are welcome.
 

Psykodrama har lært meg å våge.


En deltakende medspiller

Du som søker inspirasjon til å engasjere deg i din egen utvikling med mer mot og tillit, vil bli møtt i et fruktbart samspill gjennom mine arbeidsmetoder. Å gjøre deg bevisst på din egen kraft og hjelpe deg på veien mot et friere liv, er mål jeg anser som sentrale i min oppgave. Med mitt helhetlige syn på mennesket kan jeg møte alle delene av din personlighet, og jeg vil også hjelpe deg med å utvikle din åndelige plattform om du ønsker det. Egenskaper som bro og fødselshjelper blir ofte fremhevet av dem jeg arbeider med.

Jeg arbeider med mine klienter i dynamisk samspill, både med enkeltpersoner, par og grupper, og tilpasser metodene klientens behov og prosess. Min drivkraft er innsikt og erfaring, kunnskap, respekt, omsorg og kjærlighet. Et presist språk brukes aktivt og forløsende i behandlingene. Samtale, meditasjon, bevegelse, kanalisering og andre kreative øvelser brukes med enkeltpersoner og par, mens psykodrama særlig anvendes i gruppesammenheng.
 


Colette Smirou
Høvikkollen 1, 1363 Høvik
tlf. 400 59 152
colette@detindreteater.no

 

Colette Smirou Om psykodrama Tjenester Kurs/aktiviteter Kontakt

Copyright © 2012 Det Indre Teater

Web-ansvarlig: mette stähli