Colette Smirou
Om psykodrama
Tjenester
Kurs/aktiviteter
Kontakt


Hva er psykodrama?


Bearbeidelse gjennom dramatisering

Psykodrama  er en gruppeterapi-metode skapt på 1920-tallet av østerrikeren Jacob Levy Moreno, psykiater, filosof, forfatter og teatermann. Metoden er i dag anerkjent og brukt over store deler av verden, og har vært praktisert i Norge siden 1970-årene. Filosofien bak psykodrama bygger på et helhetlig syn på mennesket og legger stor vekt på den kreativiteten og spontaniteten som vi alle er født med. Metoden er ressursorientert. Psykodrama anvendes innenfor terapi, veiledning, leder-og organisasjonsutvikling, undervisning og teater.

"Psyke" og "drama" kommer fra gresk, og kan oversettes med "sjelen i handling". Inspirasjonen til denne kreative metoden er hentet både fra klassisk gresk teater og gamle kulturers ritualer. Psykodrama spiller også på barnets naturlige evne til å bearbeide vonde opplevelser gjennom dramatisering og lek.

Psykodrama-metoden skiller seg ut fra andre metoder ved å basere innsikt på handling. Den oppfordrer deg til å delta aktivt i din egen prosess, og på en konkret måte utforske dine ressurser og muligheter. Gjennom dramatisering og gruppedynamikk kan du bevisst oppleve deg selv og din verden av følelser, tanker og sanser. Du får hjelp til å forløse undertrykte emosjoner som forårsaker fysiske og mentale spenninger, og psykiske blokkeringer. Du lærer blant annet hvordan dine atferdsmønstre påvirker deg og menneskene rundt deg. Du får se din verden med nye øyne og blir mindre redd for forandring.

I navnet  Det Indre Teater ligger det en invitasjon til å komme i kontakt med ditt indre, hvor ubevisste mønstre ofte styrer atferd og valg og skaper uønskede dramaer i livet ditt. Med psykodrama blir den indre scenen gjort synlig og virkelig - her og nå. Skapende samspill betyr at hindringene for din livsutfoldelse kommer til syne og oppløses ved hjelp av en særegen, aktiv og samhandlende dynamikk mellom klient/par/gruppe, terapeut og deltakerne imellom.

I psykodrama arbeider vi på tvers av tid og rom. Vi setter i scene møter og konflikter med viktige personer fra fortid og nåtid, uforløste og traumatiske hendelser, ufullendte handlinger, indre dramaer, vanskelige valg for fremtiden, drømmer og mye annet.

Prosessen foregår i et trygt og skapende miljø, i vakre og rolige omgivelser og under taushetsplikt. Metodens art og strukturerte form gir rom for din egen vilje, ditt eget tempo, og deg som unikt individ.

Det eneste som kreves av deg er at du skal ha et ærlig ønske om å bli bedre kjent med deg selv. Ditt utgangspunkt kan være behov for:

- å sette grenser og ta plass i dine omgivelser
- å komme styrket ut av en livskrise
- å få nye perspektiv i forhold til valg og retninger i livet
- å få bedre kontakt med ditt følelsesliv
- å få innsikt og forståelse i dine relasjoner
- å forløse dine kreative evner og ta dem i bruk
- å ta et avgjørende skritt, stort eller lite, mot å velge hovedrollen i ditt eget liv

 

Tilbakemeldinger:
"Her er mine tanker om psykodrama: Jeg har fått et helt nytt liv. Jeg er mer meg selv: våger å risikere mer, er friere, modigere - umiddelbar! Jeg kan kjenne meg trygg i alle sider av meg selv."  T. F., 43 år, lærer.

 "Den store ensomhetsfølelsen kom til overflaten når de faste rammene i livet mitt forsvant. Når jeg var alene så var det ingen der, jeg hadde ingen opplevelse av å være. Med sin utrolig varme, kjærlighet og innsikt har Colette hjulpet meg å finne meg selv, å bli kjent med meg selv. Og det er faktisk et veldig hyggelig bekjentskap."   L. F., 42 år, veterinær.

"Å gå til veiledning på Det Indre Teater har vært som en storrengjøring for meg. Jeg har lært meg å se hva som virkelig bor i meg, og best av alt, at alt ligger der og er klar til å brukes!"  C. H. 23 år, musiker.

"Det er særlig den varme og utfordrende humoren hos Colette, som gjør selvutviklingsarbeidet til en fornøyelig prosess. Hun er direkte og tøff, men du vet alltid at du er i de kjærligste og tryggeste hender."  T. S., 47 år, tekstforfatter.

" En av mine viktigste erkjennelser har kommet gjennom mange aha-opplevelser med psykodrama; Å ha glede av meg selv. Med dette mener jeg å ha en slik tilhørighet til selvet at man i enhver situasjon beholder "roen" på/i seg selv (ikke bare troen), altså en velvillighet og et vennligstilt fokus på at man ikke bare klarer seg bra, ikke bare nå, men alltid".  K. S., 30 år, student.

"Med sin uutømmelige, uforbeholdne kjærlighet har Colette veiledet meg fra følelsesmessig forstoppelse, gjennom fortidens landskap av minner, tilbake til livet og gleden."  T. B., 48 år, meditasjonslærer

 

 

Colette Smirou

Copyright © 2012 Det Indre Teater

Web-ansvarlig: mette stähli