Colette Smirou
Om psykodrama
Tjenester
Kurs/aktiviteter
Kontakt


 Hva trenger du?
 

- Individuell samtale
Selvinnsikt og forløsning gjennom aktiv dialog

- Parterapi
Samlivskriser, kommunikasjonstrening, forebyggende arbeid.

- Generasjonsterapi
For voksne familiemedlemmer i konfliktfylte relasjoner som ønsker å oppnå større gjensidig forståelse og harmoni.

- Weekendkurs med psykodrama i små grupper
Bearbeidelse av indre og ytre konflikter og vanskelige erfaringer.
Bevisstgjøring, forløsning av emosjonelle og mentale blokkeringer, frigjøring av spontaniteten og skaperkraften.
Det trengs ingen forkunnskap for å bli med på et psykodramakurs og det forventes ingen prestasjon. Taushetsplikt er en forutsetning. Før kurshelgen anbefales det å ta en individuell time. Kort tid etter kurset må du ha en oppfølgingstime.

- Weekendkurs i meditasjon (The Bright Path Ascension))
For å oppnå indre fred, ro, livsglede, større yteevne og høyere bevissthet ved hjelp av kraftfulle teknikker.
Kursene egner seg både for private grupper og bedrifter.
Kurs og gratis foredrag ved forespørsel i hele landet.
www.ishaya.no

- Kanalisering
Hvis du er åpen for å finne løsninger på hindrende og begrensende livsmønstre i fortidens opplevelser. En metode som synliggjør programmering og evnene dine som kan ligge skjult bak etablerte mønstre.

- Forbedring av arbeidsmiljø
Arbeid med grupper innenfor bedrifter eller virksomheter for å styrke miljø, fellesskap, ytelsesevne og kreativitet. Se også www.teaterekko.com
.

- Faglig veiledning
Lang erfaring og faglig kompetanse anvendes i veiledning av terapeuter og rådgivere.

- Veiledning for kunstnere
Det Indre Teater har mange kunstnere innenfor alle felt blant sine klienter.
Veiledningen består i å bearbeide blokkeringer og begrensninger, som når de oppheves fører til kraftig frigjøring av kreativitet. Når den skapende kraften blir forløst, frigjøres spontaniteten og livsutfoldelse og livskvalitet styrkes.

- Improvisasjon og karakterarbeid med skuespillere
Gjennom mitt eget kunstneriske arbeid med forskjellige former for teater, og også en Playback Teater gruppe startet i 2004, forstår jeg en skuespillers spesielle utfordringer. Jeg kan tilby hele eller deler av teaterensembler samt enkeltaktører å arbeide for dypere rolleforståelse generelt eller med spesifikke rolletolkninger.

- Playback Teater
Improvisasjonsteater hvor publikums egne, sanne historier spilles tilbake (play back). Forestillinger, seminarer, workshops, også for næringslivet.  Se
 www.teaterekko.com. 

 

Colette Smirou

Copyright © 2012 Det Indre Teater

Web-ansvarlig: mette stähli